Miljö- och kvalitetspolicy

Återvinning av inventarier är viktigt för miljön. 

Återanvändning utgör den viktigaste formen av återvinning. Med hjälp av RP återvinns alla dina inventarier – med miljön och ditt företag som vinnare.

RP Stockholm, Södertälje och Linköping är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
RP Malmö certifierar sig under 2018.

ISO 9001          ISO 14001


Certifikat ISO 9001 | Certifikat ISO 14001 | Kvalitetspolicy | Miljöpolicy | Uppförandekod | Integritetspolicy