Miljö- och kvalitetspolicy

Återvinning av inventarier är viktigt för miljön. 

Återanvändning utgör den viktigaste formen av återvinning. Med hjälp av RP återvinns alla dina inventarier – med miljön och ditt företag som vinnare.

RP Stockholm, Södertälje och Linköping är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
RP Malmö certifierar sig under 2019.

        Certifikat ISO 9001.pdf | Certifikat ISO 14001.pdf | Kvalitetspolicy | Miljöpolicy | Uppförandekod | Integritetspolicy