Nöjda kunder

Exempel på företag och organisationer som vi har glädjen att samarbeta med...

Nöjda kunder

Océ

Omstruktureringar, möbleringar och flytt. Läs mer

Oxelösund kommun

Avtalsleverantör. Läs mer

Parker – Olear

Flytt, möblering och återanvändning av gamla möbler. Läs mer

Polisen

Möblering av arbetsplatser, personal och konferensrum.

 
Läs mer

Projekt Tvärbanans utbyggnad

Fram till 2030 växer Stockholms befolkning med 500000 invånare. Det ställer krav på kollektivtrafiken och möjligheterna att resa smart – både för människor och för miljön. En viktig del av det smarta resandet står Tvärbanan för. Läs mer

kundcitat

SL

Möblering och komplettering av företagets kontor i och utanför Stockholm.

 
Läs mer

Södertälje kommun

Ramavtal för begagnade kontorsmöbler. Läs mer

TeliaSonera

Magasinering av inventarier, registrerat i databas. Om­strukturering, möbleringar och avveckling. Framtagan­de av egen möbelserie. Läs mer

Ticket

Arbetsplatser och miljömöbler. Läs mer

Tieto

Avveckling av 1200 arbetsplatser i Älvsjö och Kista. Det mesta av möblerna gick till återanvändning hos RP:s kunder. Läs mer