Nöjda kunder

Exempel på företag och organisationer som vi har glädjen att samarbeta med...

Nöjda kunder

Nacka kommun

Kontors­ och personalmöbler. Läs mer

Nordic Edge

Innovativ miljö Läs mer

Nyköpings kommun

Avtalsleverantör. Läs mer

Océ

Omstruktureringar, möbleringar och flytt. Läs mer

Oxelösund kommun

Avtalsleverantör. Läs mer

Parker – Olear

Flytt, möblering och återanvändning av gamla möbler. Läs mer

Polisen

Möblering av arbetsplatser, personal och konferensrum.

 
Läs mer

Projekt Tvärbanans utbyggnad

Fram till 2030 växer Stockholms befolkning med 500000 invånare. Det ställer krav på kollektivtrafiken och möjligheterna att resa smart – både för människor och för miljön. En viktig del av det smarta resandet står Tvärbanan för. Läs mer

kundcitat

SL

Möblering och komplettering av företagets kontor i och utanför Stockholm.

 
Läs mer

Södertälje kommun

Ramavtal för begagnade kontorsmöbler. Läs mer