Nöjda kunder

Exempel på företag och organisationer som vi har glädjen att samarbeta med...

Nöjda kunder

TeliaSonera

Magasinering av inventarier, registrerat i databas. Om­strukturering, möbleringar och avveckling. Framtagan­de av egen möbelserie. Läs mer

Ticket

Arbetsplatser och miljömöbler. Läs mer

Tieto

Avveckling av 1200 arbetsplatser i Älvsjö och Kista. Det mesta av möblerna gick till återanvändning hos RP:s kunder. Läs mer

Trosa kommun

Avtalsleverantör.

 
Läs mer

Vasakronan

Avveckling och möblering för hyresgästs räkning. Möblering av visningslokal. Läs mer

Vattenfall

Avveckling av ca 2000 arbetsplatser. Det mesta åter­ användes av svenska företag genom RP:s försorg, en del skänktes bort till skolor och föreningar och av det som blev kvar transporterades det allra mesta till Baltikum för återanvändning.  Läs mer

Work For You

Möblering av 45 kontor på olika orter i Sverige.

Läs mer