Nordic Edge

Innovativ miljö

Nordic Edge är en innovativ leverantör av produkter inom säker åtkomst och identitetshantering.

Nordic Edge är en leverantör som följer den snabba IT-utvecklingen och med produkterna kan kunderna ta del av fördelarna med den senaste teknologin, vilket ger kunderna långsiktigt lönsamma och effektiva produkter. Nordic Edge produkter är i grunden plattformsoberoende, bygger på öppna standarder och är enkla att integrera med befintlig infrastruktur.

RP och Nordic Edge stiftade bekantskap första gången i början av 2010. Då gällde det kompletteringar till kontoret. Vi upplever RP som smidiga, lyhörda och service minded. Så valet  var enkelt när vi skulle flytta ur våra då för trånga lokaler i början av 2011; säger Jeanette på Nordic Edge. RPs helhetslösning som innefattar inplanering av befintliga möbler, omhändertagande av övertaliga möbler, kompletteringar av nya möbler samt flytt gjorde att bytet av lokal gick snabbt och smidigt.

Nordic Edge