Vattenfall

Avveckling av ca 2000 arbetsplatser. Det mesta åter­ användes av svenska företag genom RP:s försorg, en del skänktes bort till skolor och föreningar och av det som blev kvar transporterades det allra mesta till Baltikum för återanvändning.